Історія освіти: перша школа Тростянеччини

З гнилої хатинки до двоярусного училища. 

Напередодні  нового навчального року згадаємо історію самого давнього учбового закладу  в Тростянці, який розміщувався в теперішній міській школі №1 ім. Т.Г.Шевченка. 

Тростянецьке сільське народне училище відкрилося в 1862 році на кошти сільської громади. Начальником училища був призначений з 1867 року Яків Іванович Подольський, який закінчив Харьківську семинарію. В відомостях по народній освіті в Охтирському повіті за 1869 рік вказується, що в училищі навчалось 67 дітей: 61 хлопчик і 6 дівчаток. Сума коштів на утримання училища від сільської громади становила 281 крб. 80. коп. В училищі навчали російсько-слов`янській мови, граматиці, арифметиці , чистописанню, викладали закон божий. З 28.02.1868 року попечителем училища вибраний на Тростянецькій волосній сходці, на якій були присутні 11 чоловік , поміщік Охтирського повіту Влезьков Лука Іванович.

Попечителем училища з 1891 році  стає ревельський підданий - головний управляючий Тростянецькими економіями Кеніга - Єгор Андрійович Шульце. При огляді училища Охтирським повітовим лікарем А Воюцьким подано заяву в Повітове земство слідучого змісту: «При огляді школи в селі Тростянець 27.04 1892 року виявлено: що стіни в класних кімнатах покриті сирістю та цвіллю, величезні місця на стінах укриті грибком,  стеля постійно  протікає, великий шмат штукатурки в передній кімнаті обвалився і прикритий калінкором. З під полу запах сирості та затхлості. Хоча вікна відкриті настіж, повітря в кімнатах затхле та шкідливе. Вчитель заявив що взимку дуже холодно, заняття проводить в шубі та калошах. Туалети незадовільного стану, поставлені тільки для виду, ходити в них небезпечно, можна провалитися».

Після такої заяви повітова земська управа дає завдання попечителю училища Е.А.Шульце знайти кошти на ремонт будівлі училища. На що А.Е Шульце дав відповідь в управу такого змісту: “На прохання земської управи за №2248 від 2 вересня 1892 року повідомляю, що будинок, в якому знаходиться Тростянецьке училище, по  своїй вітхості негайно потребує капітального ремонту, на разі за недостатньої кількості місць в училищі, відмовлено багатьом бажаючим навчатися в ньому. Пропоную розширити або перебудувати його заново. Якщо ремонтувати будинок, для цього треба зробити новий дах, переслати підлогу, замінити вікна і двері - на це потрібно 700 крб. Якщо прибудувати іще одну класну кімнату та кімнату для молодшого вчителя і збільшити квартиру теперішнього вчителя, то сума потрібна 2700 крб. І наостанок   -  якщо після дослідження кутів будинку, які постраждали від впливу дощів виявиться недоцільність утримання будівлі протягом багатьох років, то це проблема і ремонт неможливий. Тоді необхідно побудувати нове приміщення з використанням старого матеріалу, яке буде коштувати 5000 крб.” І підпис - попечитель Тростянецького училища А.І.Шульце.                                                                                                                                                                    За порученням земської управи 7.10.1892 р. представник  повітового земства Ф.В.Курило зробив огляд будинку училища і дав заключення: «Будинок вітхий і ремонту не підлягає, необхідно побудувати новий будинок. Селяни Тростянецької громади мають велике бажання навчати своїх дітей грамоті, на що кожного року в управу надходять скарги на відмову приняти дітей в училище за браком місць. В цьому році їх назбиралось більше п`ятидесяти. Будинок треба будувати цегляний , розробити новий план будівлі, в якому б навчалось 200 дітей. В чому і повідомляю земську управу».  

В докладі Охтирських ХХIX чергових повітових земських зборів утвердили першочергово побудувати в Тростянці нову будівлю начального  училища   - народної освіти - в 1893 році .   В затвердженому докладі пропонувалося побудувати училище в заведеному порядку і відпустити громаді з земської каси 2500 крб. 

Але сталося зовсім по іншому. Л.Є.Кеніг   за свої кошти побудував будинок для училища , будинок цегляний з прекрасними кімнатами для навчання, вартістю більше 10 тисяч карбованців. Будинок повністю добудований але, на думку техніків, будівля повинна вистоятись технічний час. Учні ж училища розміщенні в будівлі економії Л.Є.Кеніга. В  1898 році начальник училища  Григорій Фітільов доповідає в земську управу відомості про училище. А саме:1)  кубічний розмір будівлі  Тростянецького народного училища становить 3800 кубічних аршин так як довжина 38, ширина 20 і висота 5 аршин. 2) Кімнат 9, 3 коридори та одна прохідна та одна кладова. Призначення 9 кімнат та розміри наступні: З класи одного розміру – 12 в довжину та 10 аршин в ширину, одна кімната 9 ар. у довжину і 6 - в ширину, для квартири вчительки,одна  10 ар в довжину та 5 ар. завширшки для бібіліотеки. Дві кімнати довжиною по 8 ар. та шириною по 5 ар. - для завідуючого училищем, кухня 6х4 ар; прихожа 4х3   ар.; кімната для сторожа  - 10х5 ар; кладова 6х2 ар; коридор перший 14х3 ар, другий 10х4 ар, третій 6х3 ар. В будинку знаходяться 7 печей, з них 6 - для класних кімнат, бібліотеки та квартир вчителів  і одна для приготовлення їжі. Дров для отоплення училища потрібно 17 сажень в рік другого сорту, купуються в економією Л.Є.Кеніга. Дрова доставляються з казенних дач Мартиновської, Зубівської.

Вищу категорію начальних народних училищ складали двукласні народні училища міністерства Народної просвіти, які надавали знання в більш повнішому і закінченому вигляді, порівняно з другими шкільними закладами. Засновані були по положенню за №3478  24 травня 1874 року. В двукласних сільських училищах обов`язково викладались наступні предмети:  1) - Закон божий (священна історія Вітхого та Нового  Заповіту,богослужіння, катеохізиста (відомості з церковної історії); 2) -  російська мова в обсязі повітових училищ. 3) - церковно-словянська мова; 4) – арифметика - систиматичний курс повітових училищ; 5) - головні основи геометрії з лінійним кресленням зі зйомкою планів;  6) -російська історія; 7)- географія; 8) - чистописання; 9) - церковний спів; 10) - гімнастика.

Також, крім предметів обов`язкових, по мірі можливості, велися заняття по ремеслам, рукоділлю та сільськогосподарським галузям.  Тростянецьке сільське товариство своїм вироком за 6 березня 1900 року, яке було оголошене на сільському сході, де було присутні 395 чоловік які мають право голосу, в присутності сільського старости Петра Ніконова  клопочуть перед повітовим начальством: «В селі Тростянець Охтирського повіту в місцевості достатьньо промисловій та багатолюдній, було б корисно і своєчасно відкрити двокласне зразкове  училище. Для цієї цілі необхідно перетворити начальне народне училище в двокласне, будівля Тростянецького сільського училища цілком задовольняє вимогам двокласного училища, що сприяє  перетворенню Тростянецького сільського народного училища в двокласне Міністерства народної освіти. І для цієї цілі  зобов`язується асигнувати щорічно на побутові потреби і утримання училища 450 крб. та виділити одну десятину землі під садибу училища. При потребі додатковій у приміщеннях, для училища можна побудувати другий поверх або збудувати нові приміщення, в чому, можливо, не відмовить економія Л.Є.Кеніга».  

Повідомивши про це, надали кошторис витрат на утримання проектованого в селі Тростянець Охтирського повіту міністерського  двокласного училища  і порушили   питання перед черговими зборами повітової управи асигнувати на  училище з земських сум 400 крб. щорічно, що надавалися й на народне училище, додатково 450 крб. з Тростянецького сільського товариства. від Дійсного Статського Радника Л.Є.Кеніга  300 крб., від Державного казначейства  1300 крб. щорічно.

                                       Кошторис

витрат на утримання проектованого в селі Тростянець Охтирського повіту зразкового М.Н.П двокласного училища. 

Платня законоучителю - 150 крб

Платня трьом вчителям по 330 крб - 990 крб

Вчителю спів - 50 крб

Вчителю гімнастики- 50 крб

На придбання навчальних посібників та книг - 100 крб

На викладання ручної праці - 100 крб

На викладання сільськогосподарських галузей - 140 крб

На госппотреби, сторожа і мілкий ремонт - 600 крб

 ____________________________________________________________ 

Всього  - 2180 крб.                                                                                                                                                                                                                                   

Після клопотання в 1901 році за кошти Л.Є.Кеніга було проведено фундаментальний ремонт будівлі училища та побудовано другий поверх. Крім цього Л.Є.Кеніг збільшив асигнування училища з 300 крб до 600 крб.  А повітовий інспектор училищ А.В.Бородаєвський просить земську управу з свого боку збільшити асигнування училища ще на 600 карбованців на рік. 

27 серпня 1902 року  можна вважати юридично днем відкриття Тростянецького двокласного Міністерства Народної Освіти училища та як в цей день повітовий училищна рада постановила, перевести кошти на Тростянецьке двокласне училище.  В 1906 році на прохання директора народних училищ повіту, в училище по штату добавлено іще одного вчителя з зарплатнею -360 крб на рік.


Відомі завідуючі училищем та вчителі.

З 1862 р. - Подольський Яків Іванович - закінчив Харківську семінарію.

З  1875 р. - Фітільов Григорій Олексійович.

З 1911 р. - В.Павличенко. 

Вчителі - А Пономарьов, В Радомська, М.Макарова, В.Лебедєва. 


Цей матеріал підготував Анатолій Баглай.
Комментариев: 0
Добавить комментарий