Тростянецька ЦРЛ увійде до Охтирського госпітального округу

Міністерство охорони здоров’я України представило для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області”.


Пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів Сумської області розроблено й надано Сумською обласною державною адміністрацією. 

Проектом пропонується створення в області шести госпітальних округів із центрами у Сумах, Глухові, Конотопі, Охтирці, Шостці та Ромнах, – йдеться на сайті МОЗ.


Так, до Сумського госпітального округу мають віднести медзаклади Сум, Сумського, Білопільського, Краснопільського та Лебединського районів.

До Глухівського госпітального округу мають увійти медзаклади Глухова, Глухівського, Кровлевецького та Путивльського районів.

До Конотопського госпітального округу мають увійти медзаклади Конотопа, Конотопського та Буринського районів.

До Охтирського госпітального округу мають увійти медзаклади Охтирки, Охтирського, Великописарівського та Тростянецького районів.

До Роменського госпітального округу мають увійти медзаклади Ромнів, Роменського, Липоводолинського та Недригайлівського районів.

До Шосткинського госпітального округу мають увійти медзаклади Шостки, Шосткинського, Середино-Будського, Ямпільського районів.


Як у нашому житті з'явилося поняття - госпітальні округи? Все відбувається в рамках медичної реформи, старт якої було дано 30 листопада 2016 року на засіданні Кабміну. Згодом було прийнято документ, яким передбачалося створення округів з центром у населеному пункті, як правило, місті з населенням понад 40 тис. осіб. У центрі повинна бути багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. За визначенням МОЗ, другого рівня – "це заклад охорони здоров'я, що забезпечує надання спеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних умов дорослим і дітям у гострому стані захворювання або із хронічним захворюванням". 

З обов'язковим відділенням надання екстреної (невідкладної) допомоги.

Простою мовою, це не поліклініка (де тільки педіатр, кров з пальця і рентген), а повноцінна лікарня, в якій оперують апендицит і народжують дітей, накладають гіпс і лікують при інфекційних захворюваннях.

Округ формується таким чином, щоб з прилеглих до лікарні міст та інших населених пунктів можна було б дістатися в межах години, в тому числі і на машині швидкої допомоги.

Лікарня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менше ніж 200 тис. осіб, сказано у тексті Порядку створення госпітальних округів .


Пропонуємо для ознайомлення текст проекту рішення уряду по госпітальним округам Сумської області.


Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області»

19 листопада 2018 р.


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області»

 
Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області» (далі – проект ).
 
Проект розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».
 
Пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів Сумської області розроблені й надані Сумською обласною державною адміністрацією, проектом пропонується створення в області шести госпітальних округів.
 
Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.
 
Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ (тел. 044-254-06-52, e-mail: medreforms@gmail.com).
 
Консультант: Влодек Алла Мечиславівна (044) 254-06-52.
 
 
ПРОЕКТ
Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області
 
Затвердити перелік та склад госпітальних округів Сумської області згідно з додатком.
 
Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
 

 
ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД
госпітальних округів Сумської області

 
Найменування госпітального округу
Склад госпітального округу
Сумський
госпітальний округ
всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — заклади), розміщені на території:
м. Суми
Сумського району
Білопільського району
Краснопільського району
Лебединського району
Глухівський
госпітальний округ
заклади, розміщені на території
Глухівського району
Кролевецького району
Путивльського району
м. Глухова
Конотопський
госпітальний округ
заклади, розміщені на території:
Конотопського району
Буринського району
м. Конотоп
Охтирський
госпітальний округ
заклади, розміщені на території:
Охтирського району
Великописарівського району
Тростянецького району
м. Охтирка
Роменський
госпітальний округ
Роменського району
Липоводолинського району
Недригайлівського району
м. Ромни
Шосткинський
госпітальний округ
Шосткинського району
Середино-Будського району
Ямпільського району
м. Шостка
 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області»

 
Метою проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області» (далі – Проект розпорядження) є створення шести госпітальних округів, що дозволить оптимізувати надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та забезпечити своєчасність доступу населення області до послуг вторинної медичної допомоги належної якості.
 
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я.
 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» та Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р.
 
Госпітальні округи створюються для забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров'я. Утворення госпітальних округів дає можливість для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до роботи за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.
 
3. Суть проекту акта
Проект розпорядження «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Сумської області» розроблений відповідно до пропозицій наданих Сумською обласною державною адміністрацією.
 
Проектом акта затверджується перелік та склад шести госпітальних округів Сумської області
 
Госпітальний округ відіграватиме роль механізму координації та спільного прийняття рішень представниками місцевих органів влади, території яких він охоплюватиме. Госпітальний округ не буде окремою юридичною особою або окремим рівнем територіальної організації влади. Заклади охорони здоров’я, охоплені госпітальним округом, залишатимуться у власності і підпорядкуванні місцевих органів влади, що є учасниками госпітального округу.
 
4. Правові аспекти
Правовими підставами розроблення проекту акта є: Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 ««Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».
 
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.
 
6. Прогноз впливу
Проект розпорядження не є регуляторним актом;
 
У разі прийняття проекту розпорядження його реалізація позитивно впливатиме на розвиток адміністративно-територіальних одиниць області.
 
Прийняття проекту акта забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 
Прийняття проекту акта не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.
 
7. Позиція заінтересованих сторін
Проект розпорядження має вплив на розвиток регіонів та потребує погодження з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, та має вплив на інтереси осіб, які потребують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
 
Прогноз впливу додається.
 
8. Громадське обговорення
Проект розпорядження розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.
 
9. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України.
 
10. Правова експертиза
Проект розпорядження потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.
 
11. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
 
12. Запобігання корупції
Проект розпорядження не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект розпорядження не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту розпорядження відсутні.
 
13. Прогноз результатів
Прийняття проекту розпорядження забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 
В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН
Комментариев: 0
Добавить комментарий